Vòng tay phong thủy

Vòng tay phong thủy - Ở đây có hơn 100 mẫu vòng tay phong thủy , Pandora. Đủ 5 mệnh : Kim , Mộc , Thuỷ , Hoả , Thổ... Được chế tác từ những loại đá quý trong tự nhiên như Thạch Anh , Mã Não , Cẩm Thạch , Mắt Hổ , Đá Mặt Trời, Ruby ... kết hợp với các mẫu charm thời trang . Vì charm được làm bằng Bạc 925

Vòng Tay Phong Thủy Ruby

4.500.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Thạch Anh Hồng

2.850.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Thạch Anh Tóc Dâu

2.550.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Đá Beryl

2.450.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Thạch Anh Tóc Nâu

2.850.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Thạch Anh Tím

1.550.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Thạch Anh Hồng & Diopsite

2.500.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Thạch Anh Trắng & Diopsite 1

1.550.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Thạch Anh Tóc Vàng

2.450.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Đá Citrine 1

1.550.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Thạch Hồng & Thạch Anh Trắng

2.650.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Thạch Anh Vàng 1

2.450.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Thạch Anh Vàng

2.300.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Đá Mắt Hổ Xanh

2.350.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Đá Citrine

2.500.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Thạch Anh Tóc Nâu & Citrine

2.100.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Đá Diopsite

2.500.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Đá Citrine Charm Tỳ Hưu

2.450.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Thạch Anh Trắng & Diopsite

1.550.000 đ

Vòng Tay Phong Thuỷ Đá Thạch Anh Tím

2.450.000 đ

Vòng Tay Phong Thuỷ Đá Aquamarine

1.850.000 đ

Vòng Tay Phong Thuỷ Đá Thạch Anh Xanh

2.550.000 đ

Vòng Tay Phong Thuỷ Đá Mặt Trời

2.250.000 đ

Vòng Tay Phong Thuỷ Đá Xà Cừ

1.950.000 đ

Vòng Tay Phong Thuỷ Thạch Anh Vàng

2.500.000 đ

Vòng Tay Phong Thuỷ Mã Não

3.650.000 đ

Vòng Tay Phong Thuỷ Ưu Linh

2.200.000 đ

Vòng Tay Phong Thuỷ Thạch Anh Tím

3.550.000 đ

Vòng Tay Phong Thuỷ Amazonite

3.200.000 đ

Vòng Tay Phong Thuỷ Thạch Anh Hồng

3.350.000 đ

Vòng Tay Bạc Đá Amazonite 1

1.550.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Đá Thạch Anh Trắng

1.550.000 đ
X