Vòng tay phong thủy

Vòng tay phong thủy - Ở đây có hơn 100 mẫu vòng tay phong thủy , Pandora. Đủ 5 mệnh : Kim , Mộc , Thuỷ , Hoả , Thổ... Được chế tác từ những loại đá quý trong tự nhiên như Thạch Anh , Mã Não , Cẩm Thạch , Mắt Hổ , Đá Mặt Trời, Ruby ... kết hợp với các mẫu charm thời trang . Vì charm được làm bằng Bạc 925

Vòng Tay Đá Thiên Nhiên 3

3.500.000 đ

Vòng Tay Đá Thiên Nhiên 2

3.200.000 đ

Vòng Tay Thạch Anh Tóc Đỏ

1.900.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Đá Thạch Anh Tím 1

950.000 đ

Vòng tay phong thủy đá Mắt Hổ 3

950.000 đ

Vòng tay phong thủy đá Đào hoa Rhodochrosite 1

1.050.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Đá Thạch Anh Tóc Đen 2

950.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Đá Thạch Anh Tóc Vàng 1

3.200.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Sapphire - Kyanite

4.500.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Sapphire 1 - Kyanite

4.900.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Đá Mắt Hổ

2.500.000 đ

Vòng tay phong thủy đá Amazonite 2

3.500.000 đ

Vòng Tay Bạc Đá Thạch Anh Vàng

950.000 đ

Vòng Tay Bạc Đá Đào Hoa

1.050.000 đ

Vòng Tay Bạc Đá Thạch Anh Xanh

950.000 đ

Vòng Tay Bạc Đá Thạch Anh Trắng 1

950.000 đ

Vòng Tay Bạc Đá Thạch Anh Hồng

950.000 đ

Vòng Tay Bạc Đá Thạch Anh Dâu 1

950.000 đ

Vòng Tay Bạc Đá Garnet Xanh Lục

950.000 đ

Vòng Tay Bạc Đá Amazonite

950.000 đ

Vòng Tay Bạc Đá Aquamarine

950.000 đ

Vòng Tay Bạc Đá Thạch Anh Trắng

950.000 đ

Vòng Tay Đá Đào Hoa Rhodochrosite

4.200.000 đ

Vòng Tay Thạch Anh Tóc Vàng Mix Charm Bạc 1

2.790.000 đ

Vòng Tay Đá Ruby Mix Charm Bạc

4.418.000 đ

Vòng Tay Thạch Anh Trắng Mix Charm Bạc

2.320.000 đ

Vòn Tay Thạch Anh Hồng và Thạch Anh Dâu Mix Charm

1.964.000 đ

Vòng Tay Đá Resin Mix Charm Bạc

1.380.000 đ

Vòng Tay Thạch Anh Tím Mix Charm Bạc

2.590.000 đ

Vòng Tay Đá Beryl Mix Charm Bạc

2.350.000 đ

Vòng Tay Đá Mặt Trời Mix Charm Bạc

2.880.000 đ

Vòng Tay Đá Mắt Hổ Xanh Lục Mix Charm Bạc

1.670.000 đ