Vòng Tay Mệnh Thổ

Vậy người mệnh Thổ nên đeo vòng tay bằng đá quý màu gì? Khi mọi vật bị đốt cháy, sẽ thành tro, bụi, đất, cát. Và Hỏa sẽ sinh ra Thổ. Cho nên, người mệnh Thổ hãy dùng những viên đá quý có màu của Hỏa thì sẽ được tương sinh với các màu: đỏ, hồng, tím. Hoặc cũng có thể dùng đá có màu vàng sậm, nâu đất, vì chúng sẽ rất tốt cho họ bởi có sự tương hợp với nhau.

Vòng Tay Phong Thủy Ruby

4.500.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Thạch Anh Tím

3.450.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Thạch Anh Tóc Dâu

2.550.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Thạch Anh Tóc Nâu

2.850.000 đ

Vòng Tay Phong Thuỷ Ưu Linh mIX Charm

2.799.000 đ

Vòng Tay Phong Thuỷ Thạch Anh Tím

3.700.000 đ

Vòng Tay Phong Thuỷ Thạch Anh Hồng

3.350.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Đá Thạch Anh Tóc Nâu

1.550.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Đá Thạch Anh Tóc Đỏ

1.550.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Đá Ruby

1.550.000 đ

Vòng Tay Đá Thiên Nhiên 2

3.200.000 đ

Vòng Tay Thạch Anh Tóc Đỏ

1.900.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Đá Thạch Anh Tím 1

1.550.000 đ

Vòng tay phong thủy đá Mắt Hổ 3

1.550.000 đ

Vòng tay phong thủy đá Đào hoa Rhodochrosite 1

1.550.000 đ

Vòng Tay Bạc Đá Đào Hoa

1.550.000 đ

Vòng Tay Bạc Đá Thạch Anh Hồng

1.550.000 đ

Vòng Tay Bạc Đá Thạch Anh Dâu 1

1.550.000 đ

Vòng Tay Đá Đào Hoa Rhodochrosite

4.200.000 đ

Vòng Tay Đá Ruby Mix Charm Bạc

4.418.000 đ

Vòng Tay Thiên Nhiên Thạch Anh Dâu

1.964.000 đ

Vòng Tay Đá Resin Mix Charm Bạc

1.380.000 đ

Vòng Tay Thạch Anh Tím

2.590.000 đ

Vòng Tay Thiên Nhiên Thạch Anh Tóc Đỏ Kiểm Đinh

3.250.000 đ

Vòng Tay Đá Mặt Trời Mix Charm Bạc

2.880.000 đ

Vòng Tay Thạch Anh Dâu Mix Charm

3.199.000 đ

Vòng Tay Thạch Anh Hồng Mix Charm Bạc

1.999.000 đ

Vòng Tay Đá Mắt Hổ 2

3.200.000 đ

Vòng Tay Thạch Anh Dâu 2

950.000 đ

Vòng Tay Thạch Anh Hồng 3

990.000 đ

Vòng Tay Đá Resin MIX Charm

2.299.000 đ

Vòng Tay Đá Mắt Hổ

1.699.000 đ