Vòng Tay Bạc Nguyên Chất

  Vòng Tay Basic Bạc Nguyên Chất

  1.550.000 đ

  Vòng Tay Trơn Bạc Nguyên Chất

  799.000 đ

  Vòng Tay Kim Cô Bạc Thái

  1.450.000 đ

  Vòng Tay Chạm Hoa Sen

  1.799.000 đ

  Vòng Tay Nam Bạc Nguyên Chất 1

  1.208.000 đ

  Vòng Tay Nam Bạc Nguyên Chất

  1.490.000 đ

  Vòng Tay Nam Plaid

  1.650.000 đ

  Vòng Tay Nam Khắc Chữ

  1.200.000 đ