Vòng Padora Bạc Pha 925

  Vòng Pandora Hạnh Phúc

  499.000 đ 1.590.000 đ

  Vòng Pandora Đam Mê

  499.000 đ 1.520.000 đ

  Vòng Pandora Thu Hút

  499.000 đ 1.430.000 đ

  Vòng Pandora Ấn Tượng

  499.000 đ 1.470.000 đ

  Vòng Pandora Ngọt Ngào

  499.000 đ 1.450.000 đ

  Vòng Pandora Green

  499.000 đ 1.400.000 đ

  Vòng Pandora Sang Chảnh

  499.000 đ 1.550.000 đ

  Vòng Pandora Tình Yêu

  499.000 đ 1.430.000 đ

  Vòng Pandora Blue

  1.430.000 đ

  Vòng Pandora Sun

  1.430.000 đ
   X