Trang Sức Phong Thủy

Dòng trang sức phong thủy, đá quý, trang sức đá màu của Glosbe như nhẫn đá, dây chuyền… không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của người đeo mà còn quý giá bởi ý nghĩa phong thủy. Glosbe cam kết tất cả đá chuẩn 100% thiên nhiên, Nếu phát hiện hàng giả chúng tôi bồi thường 200%

Nhẫn Đá Spinel

5.250.000 đ

Nhẫn Vàng Đá Sapphire 8

5.450.000 đ

Nhẫn Ruby Sao

6.500.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Ruby

4.500.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Thạch Anh Hồng

2.850.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Thạch Anh Tóc Dâu

2.550.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Đá Beryl

2.450.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Thạch Anh Tóc Nâu

2.850.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Thạch Anh Tím

1.550.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Thạch Anh Hồng & Diopsite

2.500.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Thạch Anh Trắng & Diopsite 1

1.550.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Thạch Anh Tóc Vàng

2.450.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Đá Citrine 1

1.550.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Thạch Hồng & Thạch Anh Trắng

2.650.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Thạch Anh Vàng 1

2.450.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Thạch Anh Vàng

2.300.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Đá Mắt Hổ Xanh

2.350.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Đá Citrine

2.500.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Thạch Anh Tóc Nâu & Citrine

2.100.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Đá Diopsite

2.500.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Đá Citrine Charm Tỳ Hưu

2.450.000 đ

Vòng Tay Phong Thủy Thạch Anh Trắng & Diopsite

1.550.000 đ

Vòng Tay Phong Thuỷ Đá Thạch Anh Tím

2.450.000 đ

Vòng Tay Phong Thuỷ Đá Aquamarine

1.850.000 đ

Vòng Tay Phong Thuỷ Đá Thạch Anh Xanh

2.550.000 đ

Vòng Tay Phong Thuỷ Đá Mặt Trời

2.250.000 đ

Vòng Tay Phong Thuỷ Đá Xà Cừ

1.950.000 đ

Vòng Tay Phong Thuỷ Thạch Anh Vàng

2.500.000 đ

Vòng Tay Phong Thuỷ Mã Não

3.650.000 đ

Vòng Tay Phong Thuỷ Ưu Linh

2.200.000 đ

Vòng Tay Phong Thuỷ Thạch Anh Tím

3.550.000 đ

Vòng Tay Phong Thuỷ Amazonite

3.200.000 đ
X