Trang sức nữ

Trang sức nữ tại Glosbe Jewelry luôn thiết kế theo mẫu mới nhất, trang sức bạc mang tự tin thành công cho cuộc sống của bạn.

Nhẫn Bạc Nguyệt Quế

799.000 đ

Nhẫn Bạc Khắc Hoa Hồng

1.200.000 đ

Nhẫn Xoay Chong Chóng

380.000 đ

Nhẫn Xoay Hoa Mặt Trời

350.000 đ

Nhẫn Nữ Đá Tam Giác

290.000 đ

Nhẫn Đá Glosbe 10

380.000 đ

Nhẫn Đá Glosbe 9

350.000 đ

Nhẫn Đá Glosbe 8

380.000 đ

Nhẫn Đá Glosbe 7

250.000 đ

Nhẫn Hồ Ly Tình Duyên 1

380.000 đ

Vòng Tay Xi 3 Màu

950.000 đ

Lắc tay Mắt Xích Chain Spartacus 1

550.000 đ

Charm Bạc Tỳ Hưu 1

320.000 đ

Charm Bạc Con Giáp - Tuổi Tý

320.000 đ

Charm Bạc Con Giáp - Tuổi Thân

320.000 đ

Charm Bạc Con Giáp - Tuổi Ngọ

320.000 đ

Charm Bạc Con Giáp - Tuổi Dần

320.000 đ

Charm Bạc Con Giáp - Tuổi Thìn

320.000 đ

Charm Bạc Con Giáp - Tuổi Dậu

320.000 đ

Charm Bạc Con Giáp - Tuổi Tuất

320.000 đ

Charm Bạc Glosbe 27

350.000 đ

Charm Bạc Tỳ Hưu Xi Vàng 1

380.000 đ

Charm Bạc Tỳ Hưu Xi Vàng 1

350.000 đ

Charm Bạc Glosbe 26

350.000 đ

Charm Bạc Glosbe 25

350.000 đ

Charm Bạc Glosbe 24

350.000 đ

Charm Bạc Glosbe 23

380.000 đ

Charm Bạc Glosbe 22

350.000 đ

Charm Bạc Glosbe 21

350.000 đ

Charm Bạc Cỏ Bốn Lá 1

380.000 đ

Charm Bạc Glosbe 20

350.000 đ

Charm Bạc Family

350.000 đ