Trang sức nữ

Trang sức nữ tại Glosbe Jewelry luôn thiết kế theo mẫu mới nhất, trang sức bạc mang tự tin thành công cho cuộc sống của bạn.

Lắc tay Mắt Xích Chain Spartacus 2

1.550.000 đ

Lắc Chân Circle Chain

3.500.000 đ

Charm Bạc Thánh Giá Đính Đá Chìm

350.000 đ

Charm Bạc Hạc Giấy

320.000 đ

Nhẫn Bạc Nơ Xinh 1

550.000 đ

Nhẫn Bạc Plane

550.000 đ

Nhẫn Bạc Double Heart

550.000 đ

Vòng Tay Bạc Twisted Freesize

950.000 đ

Dây Chuyền Cây Thông Arbor 1

450.000 đ

Dây Chuyền Sparkling 5

350.000 đ

Charm Bạc Lông Vũ 1

250.000 đ

Charm Bạc Dreamcatcher

180.000 đ

Charm Bạc Hoa 11

35.000 đ

Charm Bạc Glosbe Máy Bay

120.000 đ

Charm Bạc Glosbe 49

180.000 đ

Charm Bạc Glosbe 48

350.000 đ

Charm Bạc Glosbe 47

380.000 đ

Charm Bạc Glosbe 46

90.000 đ

Charm Bạc Glosbe 45

120.000 đ

Charm Bạc Glosbe 44

220.000 đ

Charm Bạc Glosbe 43

220.000 đ

Charm Bạc Glosbe 42

180.000 đ

Charm Bạc Glosbe 41

180.000 đ

Charm Bạc Glosbe 40

380.000 đ

Charm Bạc Glosbe 39

120.000 đ

Charm Bạc Hoa 10

45.000 đ

Charm Bạc Glosbe 38

90.000 đ

Lắc Tay Silver Bar 2

750.000 đ

Lắc Tay Sparkling Chain 2

420.000 đ

Lắc Tay Bông Tuyết 3

420.000 đ

Lắc Tay Heart Chain

550.000 đ

Mặt Dây Chuyền Melody

150.000 đ