Trang sức nữ

Trang sức nữ tại Glosbe Jewelry luôn thiết kế theo mẫu mới nhất, trang sức bạc mang tự tin thành công cho cuộc sống của bạn.

Vòng Tay Hoa Cúc Họa Mi

550.000 đ

Bông Tai Chrome Heart

950.000 đ

Dây Chuyền Đá Lập Phương 3

380.000 đ

Dây Chuyền Đá Lập Phương 2

350.000 đ

Vòng Pandora Glosbe 4

2.630.000 đ

Charm Pandora Glosbe 4

420.000 đ

Charm Pandora Glosbe 3

420.000 đ

Charm Pandora Glosbe 2

380.000 đ

Charm Pandora Glosbe 1

380.000 đ

Charm Pandora Glosbe

380.000 đ

Bông Tai Bàn Tay Hamsa

199.000 đ

Bông Tai Sao Băng Bloide

350.000 đ

Bông Tai Kiểu Sparkling 28

450.000 đ

Mặt Dây Chuyền Thánh Giá 8

290.000 đ

Dây Chuyền Trái Tim Đá 6

550.000 đ

Dây Chuyền Trái Tim Đá 5

650.000 đ

Dây Chuyền Trái Tim Đá 4

550.000 đ

Dây Chuyền Trái Tim Đá 3

550.000 đ

Dây Chuyền Trái Tim Đá 2

550.000 đ

Dây Chuyền Trái Tim Đá 1

550.000 đ

Dây Chuyền Trái Tim Đá

450.000 đ

Vòng Tay Trái Tim

750.000 đ

Vòng Tay Square

750.000 đ

Vòng Tay Heart Chain

1.250.000 đ

Vòng Tay Nhịp Sóng

750.000 đ

Vòng Tay Ngôi Sao 1

750.000 đ

Vòng Tay Hoa Lửa

1.450.000 đ

Vòng Tay Butterfly

1.250.000 đ

Nhẫn Bạc Hoa Lửa

950.000 đ

Dây Chuyền Hoa Lửa

990.000 đ

Bông Tai Hoa Lửa

950.000 đ

Vòng Tay Chuỗi Ngọc

2.279.000 đ