Trang sức nữ

Trang sức nữ tại Glosbe Jewelry luôn thiết kế theo mẫu mới nhất, trang sức bạc mang tự tin thành công cho cuộc sống của bạn.

Nhẫn Basic Glosbe Khắc Tên

399.000 đ

Bông Tai Glosbe Design

550.000 đ

Nhẫn Basic Glosbe

349.000 đ

Dây Chuyền Glosbe Design

680.000 đ

Lăc Tay Basic Glosbe

649.000 đ

Dây Chuyền Good Luck

480.000 đ

Lăc Tay Basic Glosbe

449.000 đ

Nhẫn Basic Glosbe Khắc Tên

349.000 đ

Nhẫn Basic Glosbe 1

399.000 đ

Dây Chuyền Khắc Tên Theo Yêu Cầu

480.000 đ

Dây Chuyền Glosbe Design

549.000 đ

Dây Chuyền Khắc Tên Theo Yêu Cầu

480.000 đ

Nhẫn Glosbe Color

849.000 đ

Nhẫn Basic Glosbe Khắc Tên

949.000 đ

Nhẫn Basic Glosbe Khắc Tên

379.000 đ

Dây Chuyền Glosbe Design

549.000 đ

Nhẫn Basic Glosbe Khắc Tên

1.799.000 đ

Nhẫn Basic Heart

449.000 đ

Vòng Tay Basic Khắc Tên

1.950.000 đ

Vòng Tay Basic Khắc Tên

1.450.000 đ
X