Trang Sức Ngọc Trai

Trang sức ngọc trai là loại trang sức được giới trẻ yêu thích bởi tính nhã nhẵn và sang trọng hứa hẹn sẽ là trang sức bạc ngọc trai được yêu mến nhất

Bông Tai Ngọc Trai Kiểu 22

450.000 đ

Nhẫn Ngọc Trai Aurora

980.000 đ

Bông Tai Ngọc Trai Kiểu 21

550.000 đ

Bông Tai Ngọc Trai Kiểu 19

950.000 đ

Bông Tai Ngọc Trai Kiểu 18

1.550.000 đ

Bông Tai Ngọc Trai Kiểu 17

1.550.000 đ

Bông Tai Ngọc Trai Kiểu 15

1.250.000 đ

Bông Tai Ngọc Trai Kiểu 14

1.550.000 đ

Bông Tai Ngọc Trai Kiểu 13

1.250.000 đ

Vòng Tay Ngọc Trai Vàng

22.500.000 đ

Mặt Dây Chuyền Ngọc Trai Vàng

6.599.000 đ

Nhẫn Ngọc Trai Vàng

6.550.000 đ

Trang Sức Bộ Ngọc Trai Vàng

42.000.000 đ

Dây Chuyền Ngọc Trai Glosbe 5

2.300.000 đ

Dây Chuyền Ngọc Trai Glosbe 4

2.700.000 đ

Dây Chuyền Ngọc Trai Glosbe 3

2.250.000 đ

Dây Chuyền Ngọc Trai Glosbe 2

2.250.000 đ

Dây Chuyền Ngọc Trai Glosbe 1

2.250.000 đ

Dây Chuyền Ngọc Trai Glosbe

1.550.000 đ

Bông Tai Ngọc Trai Kiểu 12

1.200.000 đ

Bông Tai Ngọc Trai Kiểu 11

1.200.000 đ

Bông Tai Ngọc Trai Kiểu 10

1.200.000 đ

Bông Tai Ngọc Trai Kiểu 9

850.000 đ

Bông Tai Chim Hoàng Yến Pearl

3.500.000 đ

Bông Tai Ngọc Trai Hồng

1.800.000 đ

Nhẫn Ngọc Trai Wings 1

390.000 đ

Nhẫn Ngọc Trai Wings

320.000 đ

Bông Tai Ngọc Trai Kiểu 8

1.150.000 đ

Bông Tai Ngọc Trai Kiểu 7

850.000 đ