Trang sức nam

Thể hiện phong cách bằng trang sức không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là đối với cánh đàn ông thì càng là một vấn đề hết sức cân nhắc, khi món trang sức được sử dụng phải cân bằng giữa tính thời thượng và sự nam tính. Nếu lộng lẫy là mục đích hướng tới của các dòng nữ trang thì mạnh mẽ là yếu tố mà trang sức nam giá rẻ phải đáp ứng cho chủ nhân của nó.

Nhẫn Lông Voi Kép

1.550.000 đ

Nhẫn Nam Glosbe Silver 8

14.552.000 đ

Dây Chuyền Nam Da Bọc Đầu Vàng/Bạc

3.690.000 đ

Dây Chuyền Nam Bạc Nguyên Chất 12 chỉ

1.870.000 đ

Vòng Tay Kim Cô - Nam Thần Lee Seung Gi Phim Hoa Du Ký 4

3.500.000 đ

Nhẫn Nam BạcNhẫn Nam Bạc Silver Man 1

2.500.000 đ

Dây Chuyền Nam Bạc Đầu Rồng Nguyên Chất 1

1.836.000 đ

Dây Chuyền Nam Bạc Nguyên Chất 15

1.264.000 đ

Dây Chuyền Nam Bạc Nguyên Chất 14

1.140.000 đ

Nhẫn Ngà Voi 1

950.000 đ

Nhẫn Ngà Voi

1.200.000 đ

Nhẫn Nam Glosbe 36

950.000 đ

Nhẫn Nam Glosbe 35

950.000 đ

Nhẫn Nam Glosbe 34

950.000 đ

Nhẫn Nam Glosbe 33

950.000 đ

Mặt Dây Chuyền Thánh Giá 6

250.000 đ

Nhẫn Nam Glosbe 32

950.000 đ

Lắc Tay Xích Kiểu 19 - 7.09 Chỉ

1.079.000 đ

Lắc Tay Xích Kiểu 15 - 16.85 Chỉ

2.203.000 đ

Lắc Tay Xích Kiểu 14 - 13,92 Chỉ

1.831.000 đ

Lắc Tay Xích Kiểu 13 - 6.93

1.062.000 đ

Lắc Tay Xích Kiểu 12 -19,23 Chỉ

2.466.000 đ

Lắc Tay Xích Kiểu 11 - 14.03

1.843.000 đ

Lắc Tay Xích Kiểu 10 - 11,4 Chỉ

1.554.000 đ

Dây Chuyền Nam Bạc Nguyên Chất 13 - 19, 35 Chỉ

2.478.000 đ

Dây Chuyền Nam Bạc Nguyên Chất 12 - 6.9 Chỉ

995.000 đ

Dây Chuyền Nam Bạc Nguyên Chất 11 - 9 Chỉ

1.290.000 đ

Dây Chuyền Nam Bạc Nguyên Chất 10- 24 Chỉ

2.999.000 đ

Dây Chuyền Nam Bạc Nguyên Chất 9 - 6.4 Chỉ

1.000.000 đ

Dây Chuyền Nam Bạc Nguyên Chất 8 - 5,6 Chỉ

916.000 đ

Dây Chuyền Nam Bạc Đầu Rồng Nguyên Chất - 44,88 Chỉ

5.286.000 đ

Dây Chuyền Nam Bạc Nguyên Chất 7 - 9,39 Chỉ

1.333.000 đ