Dây chuyền cung hoàng đạo

Dây chuyền cung hoàng đạo là bùa hộ mệnh Mỗi một cung hoàng đạo được thể hiện trên mặt dây chuyền sẽ là một vị thần bảo hộ của mỗi người. Nữ thần bảo hộ của Kim Ngưu là Aprodite quý phái, của Song Tử là Apolong uy quyền, của Bảo Bình là nữ thần Hêra xinh đẹp, của Thiên Bình chính là vị thần Hephaestus mạnh mẽ…

Lắc tay Cung Hoàng Đạo Cự Giải

350.000 đ

Nhẫn Cung Hoàng Đạo

750.000 đ

Dây Chuyền Cung Hoàng Đạo 2

750.000 đ

Dây Chuyền Cung Hoàng Đạo 1

750.000 đ

Lắc tay Cung Hoàng Đạo

650.000 đ

Lắc Tay Cung Xử Nữ

320.000 đ

Lắc Tay Cung Thiên Bình

320.000 đ

Lắc Tay Cung Sư Tử

320.000 đ

Lắc Tay Cung Song Tử

320.000 đ

Lắc Tay Cung Song Ngư

320.000 đ

Lắc Tay Cung Nhân Mã

320.000 đ

Lắc Tay Cung Ma Kết

320.000 đ

Lắc Tay Cung Kim Ngưu

320.000 đ

Lắc Tay Cung Cự Giải

320.000 đ

Lắc Tay Cung Bọ Cạp

320.000 đ

Lắc Tay Cung Bảo Bình

320.000 đ

Lắc Tay Cung Bạch Dương

320.000 đ

Dây Chuyền Cung Xử Nữ Virgo

380.000 đ

Dây Chuyền Cung Thiên Bình Libra

380.000 đ

Dây Chuyền Cung Song Tử Gemini

380.000 đ

Dây Chuyền Cung Song Ngư Pises

380.000 đ

Dây Chuyền Cung Ma Kết Capricon

380.000 đ

Dây Chuyền Cung Kim Ngưu Taurus

380.000 đ

Dây Chuyền Cung Cự Giải Cancer

380.000 đ

Dây Chuyền Cung Bọ Cạp Corpio

380.000 đ

Dây Chuyền Cung Bảo Bình Aquarius

380.000 đ

Dây Chuyền Cung Bạch Dương Aries

380.000 đ

Dây Chuyền Cung Nhân Mã Sagittarius

380.000 đ

Dây Chuyền Cung Sư Tử Leo

380.000 đ

Dây Chuyền Cung Thiên Yết Scorpius

650.000 đ

Dây Chuyền Cung Thiên Yết

380.000 đ

Dây Chuyền Cung Hoàng Đạo

350.000 đ