Dây Chuyền Cung Hoàng Đạo

Dây chuyền cung hoàng đạo là bùa hộ mệnh Mỗi một cung hoàng đạo được thể hiện trên mặt dây chuyền sẽ là một vị thần bảo hộ của mỗi người. Nữ thần bảo hộ của Kim Ngưu là Aprodite quý phái, của Song Tử là Apolong uy quyền, của Bảo Bình là nữ thần Hêra xinh đẹp, của Thiên Bình chính là vị thần Hephaestus mạnh mẽ…

Mặt Dây Chuyền Cung Bạch Dương

1.050.000 đ

Nhẫn Cung Hoàng Đạo - Zodiac Ring for Man

2.800.000 đ

Bông Tai Cung Xử Nữ

350.000 đ

Bông Tai Cung Sư Tử

350.000 đ

Bông Tai Cung Ma Kết

350.000 đ

Bông Tai Cung Cự Giải

350.000 đ

Bông Tai Cung Bảo Bình

350.000 đ

Bông Tai Cung Bạch Dương

350.000 đ

Bông Tai Cung Thiên Bình

350.000 đ

Bông Tai Cung Kim Ngưu

350.000 đ

Bông Tai Cung Nhân Mã

350.000 đ

Bông Tai Cung Song Ngư

350.000 đ

Bông Tai Cung Bọ Cạp

350.000 đ

Lắc tay Cung Hoàng Đạo Cự Giải

350.000 đ

Nhẫn Cung Hoàng Đạo

750.000 đ

Dây Chuyền Cung Hoàng Đạo 2

750.000 đ

Dây Chuyền Cung Hoàng Đạo 1

750.000 đ

Lắc tay Cung Hoàng Đạo

650.000 đ

Lắc Tay Cung Xử Nữ

320.000 đ

Lắc Tay Cung Thiên Bình

320.000 đ

Lắc Tay Cung Sư Tử

320.000 đ

Lắc Tay Cung Song Tử

320.000 đ

Lắc Tay Cung Song Ngư

320.000 đ

Lắc Tay Cung Nhân Mã

320.000 đ

Lắc Tay Cung Ma Kết

320.000 đ

Lắc Tay Cung Kim Ngưu

320.000 đ

Lắc Tay Cung Cự Giải

320.000 đ

Lắc Tay Cung Bọ Cạp

320.000 đ

Lắc Tay Cung Bảo Bình

320.000 đ

Lắc Tay Cung Bạch Dương

320.000 đ

Dây Chuyền Cung Xử Nữ Virgo

380.000 đ

Dây Chuyền Cung Thiên Bình Libra

380.000 đ