Chuỗi Mân Côi

Khi lần Chuỗi Mân Côi, xin lưu ý cố gắng sốt sắng và đừng đọc nhanh quá! Cách Chọn Mầu Nhiệm Cho Từng Ngày Trong Tuần: Thứ Hai & Thứ Bảy => Mầu Nhiệm VUI Thứ Ba & Thứ Sáu => Mầu Nhiệm THƯƠNG Thứ Tư & Chúa Nhật => Mầu Nhiệm MỪNG Thừ Năm => Mầu Nhiệm SÁNGNgoại trừ những ngày đặc biệt ...