Trang sức nữ

Trang sức nữ tại bacxustore luôn thiết kế theo mẫu mới nhất, trang sức bạc mang tự tin thành công cho cuộc sống của bạn.

Dây Chuyền Bông Tuyết

250.000 đ

Trang Sức Bộ Melody Đá Đỏ

399.000 đ 500.000 đ

Bông Tai Bạc Hồ Ly

220.000 đ

Nhẫn Đính Đá Glosbe 3

350.000 đ

Nhẫn Mèo Kitty Glosbe 2

350.000 đ

Nhẫn Mèo Kitty Glosbe 1

350.000 đ

Nhẫn Mèo Kitty Đính Đá

350.000 đ

Nhẫn Mèo Glosbe 3

350.000 đ

Nhẫn Mèo Glosbe 2

290.000 đ

Nhẫn Mèo Glosbe 1

260.000 đ

Nhẫn Trái Tim 8

280.000 đ

Nhẫn Trái Tim 7

290.000 đ

Nhẫn Trái Tim 6

290.000 đ

Nhẫn Trái Tim 5

250.000 đ

Nhẫn Trái Tim 4

260.000 đ

Nhẫn Trái Tim 3

260.000 đ

Nhẫn Trái Tim 2

290.000 đ

Nhẫn Trái Tim 1

250.000 đ

Vòng Tay Ngôi Sao

650.000 đ

Vòng Tay Lông Voi Bạc

500.000 đ